صنایع شيشه

فرستادن به ایمیل چاپ

 

 

جداكننده مغناطيسی

 

 

جداكننده مغناطيسی معدنی

 

 

فلزياب

 

 

فيدر ويبره

 

 

بين ويبراتور

 

 

 

محصولات پاپک مگنت

موارد استفاده در صنایع مختلف